مداد تراش ها
بهترین مارک خودکار

پوشه کار دانش آموزی

پوشه کار چیست؟
در ارزش‌یابی توصیفی یکی از ابزارهای مهم، پوشه کار است. پوشه کار دانش آموزان در واقع مجموعه‌ای از نمونه‌کارهای دانش آموزان را در خود جای می‌دهد که در جریان آموزش و یادگیری انجام داده اند. این نمونه‌کارها کاملا هدفمند و با چشم‌انداز انتخاب شده‌اند. سپس بسیار منظم و سازمان‌یافته جمع‌آوری و نگه‌داری می‌شوند.

آن‌ها می‌توانند میزان تلاش و پیشرفت‌های دانش آموز را به صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله نشان دهند.
پوشه کار مدرسه کاملا در حکم یک آلبوم از تصاویری است که مسیر و روند یادگیری و توانمند‌تر شدن دانش آموز را به خوبی به نمایش می‌گذارند.

کاربردهای پوشه کار

چنان‌که گفتیم، پوشه کار، ابزاری مهم در شیوه‌های نوین تدریس به شمار می‌رود. کاربرد پوشه کار در حالت کلی نمایش فرایند یادگیری و پیشرفت دانش آموز است. به صورت جزئی به این بستگی دارد که محتویات آن چه باشد. این پوشه می‌تواند دربرگیرنده‌ی موارد زیر باشد:

۱. استفاده از پوشه کار برای نظم دهی آزمون‌ها
در حال حاضر تلاش می‌شود بچه‌ها در طول ترم به صورت مستمر در حال درس خواندن باشند. آزمون‌های مستمر برای همین منظور در نظر گرفته می‌شود تا مطالعه‌ی بچه‌ها شب امتحانی نشود.

آموزگار می‌تواند با کمک پوشه کاری که حاوی برگه‌های آزمون هر دانش آموز در طول ترم است، روند پیشرفت یا ضعف او را دریابد. اهمیت این آگاهی برای خود دانش آموز و والدین او نیز مطرح است.

۲.پوشه کار تکالیف
بخش مهمی از یادگیری دانش آموز به نحوه انجام تکالیف او بستگی دارد. تکالیف حتی از آزمون‌ها نیز مهم‌تر هستند و به دلیل تکرار و استمرار بیشتر، می‌توانند نقش مؤثرتری در فرایند یادگیری داشته باشند.

تکالیف بسیار گسترده هستند و شامل مشق‌ها، خودآزمایی‌ها، حل مسائل و … می‌شوند. آموزگار می‌تواند با ایجاد نظم و ساماندهی مشخص، از دانش آموزان بخواهد نمونه‌هایی از تکالیف را در پوشه کار مدرسه قرار دهند. پوشه کار کلاس اولی‌ ها می‌تواند بیشتر در حوزه تکالیف تعریف شود.

محصولات پیشنهادی

اشتراک گزاری این مطلب در:

فهرست