اسباب بازی

اسباب بازی

بیاین به یه قانونی به توافق برسیم که خرید اسباب بازی سن نداره؛ تنها شروع سنی دارد.

اسباب بازی یکی از دسته های جدا نشدنی از لوازم تحریر است . برخی از اسباب بازی ها مانند بازی های فکری، پازل خمیر بازی و بازی با اعداد و رقام برای شکوفایی و رشد کودکان مورد استفاده میشوند.

از قدیمی ترین اسباب بازی های دنیا میتوان به عروسک های بال دار مصری ها اشاره کرد. معمول ترین اسباب بازی در بین همه کودکان و حتی بزرگسالان توپ است. حتی در کشور های دور افتاده توپ یکی از محبوب ترین اسباب بازی بوده است.

فهرست