قوانین آواکادو
قوانین کلی


مطالب سایت آواکادو صرفاً به منظور اطلاع رسانی و معرفی موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و فعالیت داوطلبانه در حوزه‌های مالی، خدماتی و کالایی در پروژه های تعریف شده می‌باشند.مطالب سایت آواکادو صرفاً به منظور اطلاع رسانی و معرفی موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و فعالیت داوطلبانه در حوزه‌های مالی، خدماتی و کالایی در پروژه های تعریف شده می‌باشند.
۱
حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به آواکادو بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به آواکادو، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی آواکادو مجاز است.
۲
حقوق لوگو، تصاویر و اطلاعات موسسات منحصراً متعلق به موسسه ی مربوطه بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به سامانه آواکادو و یا موسسه ها، فقط با صدور مجوز و کسب اجازه از موسسات مجاز است.
۳
سامانه آواکادو با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک نیکوکارانه دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک آواکادو و یا تبلیغ برای آواکادو در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت آواکادو انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی آواکادو غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
۴
آواکادو به جز دفتری که مشخصات آن در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.
۵
وظیفه ی تایید موسسات برای فعالیت در سامانه آواکادو بر عهده تیم آواکادو است و کلیه موسسات فعال در سامانه مورد تایید آواکادو هستند و تعریف پروژه ها کاملا توسط موسسات صورت می پذیرد و آواکادو دخالتی در پروژه ها ندارد.
۶


آواکادو و موسساتوظیفه ی تایید موسسات برای فعالیت در سامانه آواکادو بر عهده تیم آواکادو است و کلیه موسسات فعال در سامانه مورد تایید آواکادو هستند و تعریف پروژه ها کاملا توسط موسسات صورت می پذیرد و آواکادو دخالتی در پروژه ها ندارد.
۱
موسسه بایستی یک شخص را با ذکر منسب به عنوان نماینده ی موسسه به منظور پیگیری و ارتباط با آواکادو به سامانه آواکادو معرفی کند.
۲
موسسات وظیفه ی تایید و رد درخواست کاربران به منظور فعالیت در پروژه های تعریف شده‌شان را دارند و کلیه مسؤلیت همکاری موسسات با کاربران با موسسه است.
۳
موسسات وظیفه ی تایید و رد درخواست کاربران به منظور فعالیت در پروژه های تعریف شده شان را دارند و کلیه مسؤلیت همکاری موسسات با کاربران با موسسه است.
۴
به منظور بهبود و بهره‌وری بیشتر از فعالیت در سامانه آواکادو لازم است موسسات از کانال های ارتباطی و تبلیغاتی شان همچون کانال و گروه های تلگرامی موسسه، صفحات موسسه در فضای مجازی و سایت موسسه برای معرفی پروژه هایشان در سامانه آواکادو استفاده کنند.
۵
اگر موسسات موارد ضروری ذکر شده را رعایت نکنند و بعد از ارسال تذکر از سوی سامانه آواکادو به اصلاح رویه نپردازند، امکان فعالیت در سامانه آواکادو از موسسه سلب می شود.
۶


آواکادو و مددکارانکاربر موظف است در هنگام ثبت درخواست همکاری در پروژه شرایط ذکر شده در توضیحات پروژه را دارا باشد و از امکان فعالیتش در پروژه مطمئن باشد و در صورت ایجاد هر تغییری در شرایط داوطلب بایستی در سریع ترین زمان به اطلاع موسسه ای که پروژه را تعریف کرده است برساند.
۱
کاربر موظف است در هنگام ثبت درخواست همکاری در پروژه شرایط ذکر شده در توضیحات پروژه را دارا باشد و از امکان فعالیتش در پروژه مطمئن باشد و در صورت ایجاد هر تغییری در شرایط داوطلب بایستی در سریع ترین زمان به اطلاع موسسه ای که پروژه را تعریف کرده است برساند.
۲
در بررسی درخواست کاربران و داوطلبان برای فعالیت در پروژه ها، کاربرانی که امتیاز بیشتر و میزان فعالیت بیشتری در سامانه آواکادو را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.
۳
در بررسی درخواست کاربران و داوطلبان برای فعالیت در پروژه ها، کاربرانی که امتیاز بیشتر و میزان فعالیت بیشتری در سامانه آواکادو را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.
۴

×