قوانین کلی


مطالب سایت آواکادو صرفاً به منظور اطلاع رسانی و معرفی موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و فعالیت داوطلبانه در حوزه‌های مالی، خدماتی و کالایی در پروژه های تعریف شده می‌باشند.مطالب سایت آواکادو صرفاً به منظور اطلاع رسانی و معرفی موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و فعالیت داوطلبانه در حوزه‌های مالی، خدماتی و کالایی در پروژه های تعریف شده می‌باشند.
۱
حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به آواکادو بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به آواکادو، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی آواکادو مجاز است.
۲
حقوق لوگو، تصاویر و اطلاعات موسسات منحصراً متعلق به موسسه ی مربوطه بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به سامانه آواکادو و یا موسسه ها، فقط با صدور مجوز و کسب اجازه از موسسات مجاز است.
۳
سامانه آواکادو با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک نیکوکارانه دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک آواکادو و یا تبلیغ برای آواکادو در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت آواکادو انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی آواکادو غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
۴
آواکادو به جز دفتری که مشخصات آن در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.
۵
وظیفه ی تایید موسسات برای فعالیت در سامانه آواکادو بر عهده تیم آواکادو است و کلیه موسسات فعال در سامانه مورد تایید آواکادو هستند و تعریف پروژه ها کاملا توسط موسسات صورت می پذیرد و آواکادو دخالتی در پروژه ها ندارد.
۶


آواکادو و موسساتوظیفه ی تایید موسسات برای فعالیت در سامانه آواکادو بر عهده تیم آواکادو است و کلیه موسسات فعال در سامانه مورد تایید آواکادو هستند و تعریف پروژه ها کاملا توسط موسسات صورت می پذیرد و آواکادو دخالتی در پروژه ها ندارد.
۱
موسسه بایستی یک شخص را با ذکر منسب به عنوان نماینده ی موسسه به منظور پیگیری و ارتباط با آواکادو به سامانه آواکادو معرفی کند.
۲
موسسات وظیفه ی تایید و رد درخواست کاربران به منظور فعالیت در پروژه های تعریف شده‌شان را دارند و کلیه مسؤلیت همکاری موسسات با کاربران با موسسه است.
۳
موسسات وظیفه ی تایید و رد درخواست کاربران به منظور فعالیت در پروژه های تعریف شده شان را دارند و کلیه مسؤلیت همکاری موسسات با کاربران با موسسه است.
۴
به منظور بهبود و بهره‌وری بیشتر از فعالیت در سامانه آواکادو لازم است موسسات از کانال های ارتباطی و تبلیغاتی شان همچون کانال و گروه های تلگرامی موسسه، صفحات موسسه در فضای مجازی و سایت موسسه برای معرفی پروژه هایشان در سامانه آواکادو استفاده کنند.
۵
اگر موسسات موارد ضروری ذکر شده را رعایت نکنند و بعد از ارسال تذکر از سوی سامانه آواکادو به اصلاح رویه نپردازند، امکان فعالیت در سامانه آواکادو از موسسه سلب می شود.
۶


آواکادو و مددکارانکاربر موظف است در هنگام ثبت درخواست همکاری در پروژه شرایط ذکر شده در توضیحات پروژه را دارا باشد و از امکان فعالیتش در پروژه مطمئن باشد و در صورت ایجاد هر تغییری در شرایط داوطلب بایستی در سریع ترین زمان به اطلاع موسسه ای که پروژه را تعریف کرده است برساند.
۱
کاربر موظف است در هنگام ثبت درخواست همکاری در پروژه شرایط ذکر شده در توضیحات پروژه را دارا باشد و از امکان فعالیتش در پروژه مطمئن باشد و در صورت ایجاد هر تغییری در شرایط داوطلب بایستی در سریع ترین زمان به اطلاع موسسه ای که پروژه را تعریف کرده است برساند.
۲
در بررسی درخواست کاربران و داوطلبان برای فعالیت در پروژه ها، کاربرانی که امتیاز بیشتر و میزان فعالیت بیشتری در سامانه آواکادو را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.
۳
در بررسی درخواست کاربران و داوطلبان برای فعالیت در پروژه ها، کاربرانی که امتیاز بیشتر و میزان فعالیت بیشتری در سامانه آواکادو را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.
۴

برای ثبت موسسه ابتدا باید حساب کاربری تشکیل دهید. اگر این کار را انجام نداده اید لطفا دکمه تشکیل حساب کاربری را فشار دهید. اگر قبلا حساب کاربری تشکیل داده اید لطفا دکمه ورود را فشار دهید.

×